O kancelarii

Notariusz Tymoteusz Grajner

Jest notariuszem od czerwca 2009 roku i jednocześnie członkiem Izby Notarialnej w Katowicach. Ukończył studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 2002 roku, uzyskując tytuł naukowy magistra prawa. Pracę magisterską pt. „Umowa o pośrednictwo” napisał pod kierownictwem prof. dr hab. Maksymiliana Pazdana.

Aplikację notarialną odbywał w latach 2002-2005. W 2005 roku został mianowany przez Ministra Sprawiedliwości asesorem notarialnym i będąc zatrudnionym w Kancelarii Notarialnej Michała Grajnera zdobywał doświadczenie zawodowe zastępując wielu notariuszy z obszaru Izby Notarialnej w Katowicach.

Specjalizuje się w tematyce odrębnej własności lokali i wspólnot mieszkaniowych.